Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 834

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gończycach

29.04.2022

Zarządzenie nr 32

Wójta Gminy Sobolew

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu   Szkolno – Przedszkolnego w Gończycach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                    (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 10  w zw. z art. 29 ust. 1 pkt
 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gończycach z siedzibą pod adresem: Gończyce 106, 08-460 Sobolew.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sobolew.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sobolew.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobolew

/-/ Maciej Błachnio

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia 

2. Oświadczenie

3. Klauzula informacyjna

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.