Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 797

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

24.01.2022

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r.


1.    Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057, z poźn. m. ) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r., w terminie do 02 lutego 2022 r.


2.    Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.


3.    Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w powyższym konkursie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie).


4.    Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.


5.    Wójt Gminy Sobolew zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej.


6. Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w terminie do 02 lutego 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.