Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 407

Drodzy mieszkańcy informujemy o konieczności zawierania umów o dostarczenie wody

04.12.2019


Szanowni Państwo,

 

W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2020 r. przez Gminę Sobolew realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, informujemy o konieczności zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków. 

Dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków, zawartej między Gminą Sobolew a odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która:

 • posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda,
  np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem
  (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie);
 • korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy:

 1. wniosek o zawarcie umowy;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia)- do wglądu 
 3. dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport,
 4. pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości właścicieli)
 5. w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania nr NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS.

 

Formularze wniosków o zawarcie umów oraz umowy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew – ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew oraz do pobrania na stronie internetowej Gminy Sobolew www.sobolew.pl

Wniosek o zawarcie umowy  - odbiorca indywidualny - konsument

Wniosek o zawarcie umowy  - odbiorca indywidualny

Wniosek o zawarcie umowy - osoba prawna

Umowa o dostarczanie wody i odbiór ścieków

Umowy można zawierać osobiście -  w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 24 lub korespondencyjnie – uzupełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością należy przesłać listem poleconym do dnia 20 grudnia 2019 r.  na adres: Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

 

Ponadto w celu udogodnienia Państwu realizacji tego obowiązku pracownicy Urzędu Gminy Sobolew odwiedzą Państwa celem zawarcia umowy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 25 682 50 23 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00 lub drogą elektroniczną: wod-kan@sobolew.pl

 

Uprzejmie prosimy o zawieranie umów.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.