Logo Gmina Sobolew

Historia

Rodowód gminy

Nazwa wsi Sobolew, jak głosi legenda, wywodzi się od pewnej historii związanej z tą wsią i okolicznymi miejscowościami, według której rozciągały się tutaj olbrzymie lasy, w których żyło mnóstwo – soboli. 
Okolice Sobolewa są miejscem starego osadnictwa, czego świadectwem jest odkryty na terenie osady cmentarz z tzw. okresu późnorzymskiego. 
Jan Długosz w swojej „Liber beneficiorum” wspomina o wsi Sobolew, jako własności Jana Ciołka z Żelechowa, i przynależności do parafii Maciejowice oraz biskupstwa Krakowskiego. [Rospond Stanisław – „Słownik etymologiczny miast i gmin. Wrocław 1984” Długosz wspomina: ‘wieś płaciła dziesięcinę biskupowi Krakowskiemu’”.]
W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Warszawa 1880 – 1902 znajduje się zapis: „Osada Sobolew leżąca przy stacji drogi żelaznej Warszawsko – Lubelskiej i przy drodze bitej, łączącej Żelechów i Macjejowice rozwija się stosunkowo najdalej ze wszystkich osad w powiecie garwolińskim. Sobolew może najpierw stać się oficjalnie miastem. Parafią został dopiero w roku 1929. W roku 1921 w osadzie Sobolew przy stacji żyło blisko tysiąc mieszkańców w tym 420 chrześcijan i 560 wyznania mojżeszowego."
Teren otaczający stację stanowił las należący do folwarku Sobolew. Właściciel folwarku korzystając z tego, że powstała stacja rozparcelował grunta przyległe do stacji na działki budowlane. W ten sposób powstało osiedle nazwane początkowo- Sobolew- place. Taką nazwę nosi to osiedle nawet jeszcze w aktach urzędowych z 1919 roku.
Z chwilą przeprowadzenia linii kolejowej, po skasowaniu stacji pocztowej na trakcie Warszawa – Lublin w Gończycach założono urząd pocztowy przy stacji w Sobolewie. Około roku 1880 doprowadzono drogę bitą do stacji Sobolew. 
W roku 1913 osiedla dookoła stacji były dość liczne, chociaż zwartą linię stanowiły tylko domy położone w pobliżu stacji kolejowej przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. Począwszy od drugiej połowy XIX wieku osada Sobolew zaczęła rozwijać się szybciej, dzięki traktowi handlowemu, który prowadził do Wisły łącząc Podlasie z ziemią radomską. Znaczny wpływ miała także nowo wybudowana linia kolejowa tak zwana wiedeńsko – petersburska, która przechodziła przez osadę Sobolew. Obecnie jest to trakt Warszawa – Lublin.
Słownik geograficzny, mówi, że w Sobolewie istniała już szkoła od 1871 roku. Mieściła się w wynajętym domu, jak długo - nikt nie pamięta. Szkołę z Sobolewa przeniesiono do oddalonego o cztery kilometry Godzisza. Było to, więc około roku 1890. Z relacji mieszkańców Sobolewa wynika, że administracyjne władze carskie próbowały nakłonić mieszkańców do budowy szkoły poprzez nacisk administracyjny. Wieś Sobolew, na prawie trzydzieści lat była pozbawiona szkoły. W okresie tym mieszkańcy osady wyznaczali osobę do nauczania i uczyli swe dzieci w domach. Policja carska tzw. „ziemscy strażnicy” tępili to domowe nauczanie. Lata okupacji 1915 – 1918r. nie doprowadziły do zmian szkolnictwa w Sobolewie. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 stację kolejową Sobolew obiął zawiadowca Antoni Noyszewski - działacz społeczny, wielce zasłużony dla Sobolewa. Za jego staraniem w roku 1918 została w Sobolewie otwarta szkoła kolejowa- nazywała się tak, ponieważ świadczenia rzeczowe szkoły pokrywała kolej, a nauczyciel tej szkoły korzystał z praw pracowników kolejowych. Pierwszym kierownikiem tej szkoły został J. de Saint Laurent. Szkoła mieściła się w dwóch drewnianych budynkach należących do Pana Michalca i murowanym stanowiącym własność Onufrego Błachni. Dzięki staraniom Noyszewskiego Onufry Błachnio aktem darowizny przekazał w roku 1920 na własność szkole budynek przez nią zajmowany. Szkoła miała charakter zbiorczy, przyjeżdżali tutaj uczniowie z innych miejscowości. J. de Saint Laurent w roku 1923 wyjechał do Francji. Podobno pracował naukowo w Algierii i tam zmarł. Kierownictwo szkoły obejmują inni nauczyciele, którzy ciągle się zmieniają.
W roku 1913 przeniesiono do Sobolewa z Korytnicy Urząd Gminy. Na ten cel zakupiono dom murowany przy rynku, oraz morgę gruntu.
Jako przedłużenie Sobolewa poza torami kolejowymi wzdłuż drogi bitej do Gończyc i Sokoła pasmami równoległymi ciągnie się kolonia Milanów, a dokoła mniejsze osiedla i kolonie: Emerytka, Ustronie, Zacisze, Drobinka, Nowiny. Emerytka w okresie międzywojennym stanowiła własność powieściopisarki Marii Rodziewiczówny, która tam przez kilka lat mieszkała. W Drobince znajdował się dom wypoczynkowy dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Z historii tego terenu wynika, że zajęcia ludności tych okolic i osady Sobolew miały zawsze charakter rolniczy.

 

   

 

Historia gminy 

Gmina Sobolew istnieje od roku 1913 roku. Pierwszym sekretarzem tej gminy był Bolesław Ratyński, który funkcję sekretarza pełnił do chwili śmierci to jest do roku 1936. W skład gminy wchodziło 20 wsi. Praca w Zarządzie Gminnym opierała się o samorząd Gminy, w skład którego wchodzili radni i pracownicy Zarządu w liczbie czterech osób. Po wojnie początki gminy datują się od wiosny 1945 roku, była to gmina obszarowo duża, która obejmowała następujące sołectwa: Sobolew, Teofilów, Grabniak, Milanów, Godzisz, Kaleń, Sokół, Kownacica, Przyłęk, Zygmunty, Gończyce, Damianów, Korytnica, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna, Helenów, Kobusy, Elżbietów, Mroków i Jabłonowiec. Do roku 1950 funkcje administracyjne sprawował Zarząd Gminny z siedzibą w Sobolewie. Funkcję wójta gminy pełnił Pan Kołaczek Jan z Sokoła, następnie Stefański Stanisław z Sobolew, Fędzikowski Józef z Woli Koryckiej, Hys Stanisław z Jabłonowca i inni. Ustawa z dnia 20.III.1950 roku była podstawą zmian w administracji. Od tego czasu powstała Rada Narodowa i jej organ wykonawczy — Prezydium. Od roku 1952 stale urzędującym członkiem Prezydium był Pan Józef Lisa Chotyni. Urząd swój sprawował do roku 1954. W roku 1954 odbyły się w gminie pierwsze wybory do Rad Narodowych. Podjęta we wrześniu tegoż roku uchwała o ordynacji wyborczej do Rad Narodowych i podziale administracji wsi, ustanowiła nowe mniejsze jednostki terytorialne - Gromady. Z gminy Sobolew utworzono Gromadę Korytnica, Gończyce i Sobolew liczącą 10 wsi. Przewodniczącymi gromadzkich rad narodowych w Sobolewie byli: Pan Józef Mroczek, Kazimierz Maraszek, Sierocińska Zuzanna, Dominiak Konstanty. Jednym z osiągnięć podnoszącym rangę gromady i miejscowości Sobolew było wybudowanie czynem społecznym Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie. Okres szczególnego rozkwitu działalności byłej Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobolewie ustala się na lata 1965-1969, gdy jej przewodniczącym była Zuzanna Sierocińska. Zwiększone kredyty w budżecie, zwiększone dotacje państwowe pozwoliły na wybudowanie szeregu utwardzonych dróg m.in. .Sobolw -Grabniak, Godzisz-Oronne, częściowo Sobolew-Kownacica oraz placówek kulturalno-oświatowych i zdrowia, Szkoły Podstawowej w Przyłęku, Ośrodka Zdrowia w Sobolewie, świetlicy w Godziszu, klubu "Ruch" w Przyłęgu. W roku 1972 oddano do użytku nowy internat w Sobolewie i budynek mieszkalny dla pracowników PKP, w którym znajdował się również gabinet lekarski i zabiegowy z apteką. 
Od 1.1.1973 roku nastąpiły kolejne zmiany terytorialne, w wyniku których powstał Urząd Gaminy na czele którego jako organ administracji państwowej działa Naczelnik Gminy. Naczelnikami Gminy byli Panowie Jan Bożek i Waldemar Zaręba. Od roku 1973 gmina Sobolew powiększyła się o 8 wsi i liczła 18 sołectw.Obecnie po administracyjnym połączeniu wsi Milanów, Teofilów, Sowolew w jedną wieś Sobolew, liczba wsi w gminie wynosi 16.
Po reaktywowaniu Samorządu Lokalnego w 1990 roku liczba radnych w Radzie Gminy liczy 20 osób. W czerwcu 1990 roku Wójtem Gminy, który jest jednocześnie przewodniczącym sześcioosobowego Zarządu Gminy, został wybrany Pan Waldemar Zaręba a po Jego rezygnacji od 30 sierpnia 1990 roku funkcje tę pełni Andrzej Koszutski. Od roku 2002 Wójta Gminy wybieramy w powszechnych wyborach, nie ma Zarządu Gminy a liczba radnych wynosi 15 osób.  
Na terenie gminy znajduje się Liceum ogólnokształcące,Szkoła Zawodowa, 2 Gimnazja,7 Szkół Podstawowych, 2 Przedszkola, 2 Ośrodki Zdrowia w Sobolewie i w Gończycach, dwie świetlice Gminne, l Biblioteka w Sobolewie z filią biblioteczną w Gończycach.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.